Menubalk toevoegen aan een web pagina

Eén van de bijzondere opties van WYSIWYG Web Builder is de mogelijkheid van het toevoegen van navigatie elementen aan een web pagina d.m.v. een paar eenvoudige handelingen. De menubalk is één van deze elementen.
Kies Invoegen->Navigatie->Menubalk op een navigatiebalk toe te voegen.
De menubalk is een zeer uitgebreid JavaScript-gebaseerd menu script zoals je ook vaak in Windows applicatie tegen komt. Web Builder biedt een menu editor waarmee eenvoudig menu items kunnen worden toegevoegd, links toegekend en stylen worden aangepast.
Selecteer Toevoegen om een nieuw item aan de menubalk toe te voegen. In het Tekst veld moet de tekst worden ingevoerd van het item. Geef vervolgens de URL waar naar moet worden gelinkt en eventueel het doelvenster.

Items kunnen worden gerangschikt d.m.v. 'drag & drop' (slepen) of m.b.v. de Naar boven, Naar beneden, Naar Links (<<) of Naar rechts (>>) knoppen.
De Splitter knop voegt een splitter/verdeler toe in het menu. De menubalk kan zowel verticaal als horizontaal worden weergegeven.

Synchroniseren met Site Manager
Wanneer deze optie is geactiveerd, synchroniseerd Web Builder automatisch de knoppen met de inhoud van de Site Manager. Dus als er dan een nieuwe pagina aan de web site wordt toegevoegd, wordt er een extra knop aan de navigatiebalk toegevoegd. Ook wanneer de naam van een pagina wordt gewijzigd wordt de betreffende knop aangepast.

Menubalk Style
Om het uiterlijk van de menubalk aan te passen kan een voorgedefinieerd thema worden geselecteerd of bij het selecteren van Default kan het uiterlijk worden aangepast. Opmerking: het effect van het geselecteerde thema is alleen zichtbaar in de browser. Dus de pagina moet eerst worden gepubliceerd.
Ben je een geregistreerde gebruiker van WYSIWYG Web Builder 14 ?   Koop WYSIWYG Web Builder 15 dan NU voor een gereduceerde prijs!