Navigatiebalk toevoegen aan een web pagina

Eén van de bijzondere opties van WYSIWYG Web Builder is de mogelijkheid van het toevoegen van navigatie elementen aan een web pagina d.m.v. een paar eenvoudige handelingen. De Navigatiebalk is één van deze elementen. De Navigatiebalk (ook wel linkbalk genoemd) is een set knoppen met links waarmee de bezoeker van een web site eenvoudig door de site kan navigeren.
Kies Invoegen->Navigatie->Navigatiebalk om een navigatiebalk toe te voegen.
Selecteer Toevoegen om een nieuwe knop toe te voegen. In het Naam veld moet de tekst worden ingevoerd welke op de knop komt te staan.  Geef vervolgens de URL waar naar moet worden gelinkt en eventueel het doelvenster.
Synchroniseren met Site Manager
Wanneer deze optie is geactiveerd, synchroniseerd Web Builder automatisch de knoppen via de inhoud van de Site Manager. Dus als er dan een nieuwe pagina aan de web site wordt toegevoegd, wordt er een extra knop aan de navigatiebalk toegevoegd. Ook wanneer de naam van een pagina wordt gewijzigd wordt de betreffende knop aangepast.
Niveau bepaalt welk niveau van de Site Manager wordt gebruikt om de knoppen te synchroniseren.
First Level    De aangemaakte knoppen wordt gelinkt naar de pagina van het eerste niveau.
Parent Level   De aangemaakte knoppen wordt gelinkt naar de "parent" van de huidige pagina.
Current Level   De aangemaakte knoppen wordt gelinkt naar de pagina's van het niveau van de huidige pagina.
Child Level   De aangemaakte knoppen wordt gelinkt naar de sub pagina's van de huidige pagina.

Navigatiebalk Style
Selecteer de Style tab om de style van de navigatiebalk aan te passen.
In dit venster kan bijvoorbeeld het lettertype van de tekst en de kleur worden aangepast.
D.m.v. de afbeelding kan het uiterlijk van de knop worden bepaald.

Standaard bevat Web Builder een aantal voorbeeld stylen, maar het is ook mogelijk zelf stylen toe te voegen: Kopieer de afbeeldingen van de knoppen naar deze submap: /navbar
Dus wanneer Web Builder geinstalleerd is in:
C:\Program Files\WYSIWYG Web Builder\ dan moeten de afbeeldingen (gif, jpg or bmp) worden gekopieerd naar
C:\Program Files\WYSIWYG Web Builder\navbar

Er zijn meer dan 600 extra navigationbar button styles beschikbaar hier:
http://www.wysiwygwebbuilder.de/free_extras.html
Ben je een geregistreerde gebruiker van WYSIWYG Web Builder 14 ?   Koop WYSIWYG Web Builder 15 dan NU voor een gereduceerde prijs!