De kleur of opmaak van een hyperlink wijzigen

Normaal gesproken hebben alle links in een web-pagina de standaard HTML link kleuren. (link:blauw, visited:paars, active:rood, hover:blauw) en zijn onderstreept. Web Builder geeft de mogelijkheid om de kleuren van links aan te passen en het onderstrepen uit te zetten d.m.v. de Hyperlink Style Sheet editor.
Select Opmaak->Stijlen->Hyperlink Stijlen in het hoofdmenu om de Hyperlink Style Sheet Editor weer te geven.
Klik Toevoegen om een nieuwe hyperlink style toe te voegen. Geef de style een naam zoals bijvoorbeeld 'zwarte_link' of 'geen_onderstrepen'.

De hyperlink heeft vier statussen:
Link
Bezochte link
Actieve link
Hover link (muis-over)
De style toekennen aan een tekst link
Nu dat we een nieuwe style hebben aangemaakt, kunnen we deze toekennen aan een tekst link.
Wijzig vervolgens de opmaak van de link door op één van de statussen te klikken.
Om het onderstrepen uit te zetten, moet het vinkje bij 'Onderstrepen' worden weggehaald.
Wijzig de Style in de selectie lijst naar 'zwarte_link'.

Opmerking: de link stylen worden pas actief bij het weergeven van de pagina in de browser (in de voorbeeld weergave of na het publiceren). Web Builder geeft alle links altijd in onderstreept blauw weer.
Markeer de tekst waar uw de link aan wilt toekennen. Kies Invoegen->Link uit het hoofdmenu of druk CTRL+K op het toetsenbord. Het venster Link invoegen wordt nu weergeven.
Ben je een geregistreerde gebruiker van WYSIWYG Web Builder 14 ?   Koop WYSIWYG Web Builder 15 dan NU voor een gereduceerde prijs!