Templates (sjablonen) gebruiken

WYSIWYG Web Builder heeft een handige optie genaamd 'Templates' ook wel Sjablonen genoemd.
Templates kunnen later gebruikt worden als basis voor een nieuwe website.
Wanneer een web site opgeslagen wordt als template, worden alle afbeeldingen en ander objecten in het template bestand opgeslagen. Zo kan de complete web site in ťťn enkel bestand van de ene computer naar de andere worden gekopieerd zonder afzonderlijk alle afbeeldingen mee te hoeven kopiŽren. Web Builder Templates hebben de .wbt extensie en worden opgeslagen in de map Templates van de Web Builder documenten map:
My Documents\WYSIWYG Web Builder\system\templates.

BELANGRIJKE OPMERKING:
Indien je de default documenten map in Menu->Extra->Opties->Mappen->Documenten hebt gewijzigd dan verandert ook de lokatie van de templates! Dus als de nieuwe lokatie bijvoorbeeld staat ingesteld op  C:\My Web Sites\ dan zal de template folder wijzigen in:
C:\My Web Sites\system\templates
Zie ook dit gerelateerde FAQ artikel: http://www.wysiwygwebbuilder.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=30276

Maak een nieuwe web site op basis van een template
Selecteer Bestand->Nieuwe Web Site van Template om het venster Selecteer template weer te geven.
Kies een template en klik OK. Het venster Web Site opslaan als zal nu vragen om een nieuwe naam (en lokatie) voor de web site op te geven. Voer de naam in en klik Opslaan om een nieuwe web site aan te maken op basis van de geselecteerde template.
Het is ook mogelijk een zelf gemaakte site op te slaan als template: Bestand->Opslaan als Template.

Er zijn vele extra templates beschikbaar op de Web Builder web site: Templates
Belangrijke informatie over het gebruik van templates en afbeeldingen
Wanneer je gebruik maakt van templates op http://www.wysiwygwebbuilder.com, het forum of elke andere locatie dan is het belangrijk te weten dat deze templates afbeeldingen kunnen bevatten waarop copyrights berusten. In de meeste gevallen zijn de afbeeldingen die zijn gebruik alleen aanwezig voor de presentatie of opvulling van de layout.
Wanneer je dus een template als de basis van je website wilt gebruiken dan MOET je alle afbeeldingen van mensen, dieren, objecten e.d. vervangen door afbeeldingen waar je zelf een licentie voor hebt!
Het gebruikt van niet geauthoriseerde afbeeldingen kan leiden tot copyright claims van de eigenaar!

Waarschuwing:
Image services zijn zeer aktief in het vinden van websites die de copyrights van hun afbeeldingen schenden, dus wees gewaarschuwd en gebruik alleen afbeeldingen waar je zelf de rechten voor hebt!!!

Ga er niet vanzelfsprekend vanuit dat alle afbeeldingen 'gratis' of 'copyright vrij' zijn omdat de templates via onze website worden aangeboden.
Wij zijn niet de eigenaar van de afbeeldingen of templates. De meeste templates zijn gemaakt door andere gebruikers en het is onmogelijk om te controleren of de gebruikte afbeeldingen officieel gelicenseerd zijn. Wij hebben de templates op de website gezet in goed vertrouwen. Maar zelfs als de maker van de template een licentie heeft om de afbeeldingen te gebruiken dan betekent dat niet automatisch dat iedereen dat zomaar mag!

Uiteraard zullen wij alle 'illegaal' materiaal direct van de website verwijderen als we hier achter komen!

PABLO SOFTWARE SOLUTIONS GEEFT GEEN DIRECTE OF INDIRECTE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RECHTEN VAN DERDEN, VERHANDELBAARHEID, OF GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL.
PABLO SOFTWARE SOLUTIONS ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR RESULTERENDE, BIJKOMENDE OF SPECIALE SCHADE, WAARONDER WINSTDERVING OF VERLOREN BESPARINGEN,
OOK NIET ALS EEN VERTEGENWOORDIGER VAN PABLO SOFTWARE SOLUTIONS OP DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADES IS GEWEZEN, NOCH IS PABLO SOFTWARE SOLUTIONS AANSPRAKELIJK
VOOR ENIGE CLAIM DOOR EEN DERDE PARTIJ.

Wanneer je gebruik maakt van de templates op http://www.wysiwygwebbuilder.com dan ga je akkoord met de voorwaarden.
Zo niet, verwijder dan onmiddelijk alle kopieŽn van de templates en afbeeldingen die je in bezit hebt.
Ben je een geregistreerde gebruiker van WYSIWYG Web Builder 14 ?   Koop WYSIWYG Web Builder 15 dan NU voor een gereduceerde prijs!