3. Voeg nu vervolgens een navigatiebalk toe aan de master_pagina. Invoegen->Navigatie->Navigatiebalk.
Gebruik maken van Master Pagina's

M.b.v. de master pagina kunnen objecten uit andere pagina'a worden hergebruikt in de huidige pagina. Op deze manier kunt u voorkomen dat grote delen van een pagina telkens opnieuw moeten worden gemaakt en het wijzigen hoeft dan maar op één plek te worden gedaan. Een master pagina object is als het ware een verwijzing/pointer naar de objecten van een andere pagina.

Hier volgt een voorbeeld:
1. Maak een nieuwe website, Web Builder maakt automatisch de eerste pagina aan met de naam 'index'.
2. Voeg een nieuwe pagina m.b.v. de Site Manager en noem deze 'master_pagina'
4. Keer terug naar de index pagina (klik op de index tab) en voeg een Master Pagina object toe.
5. Dubbelklik het zojuist ingevoegde object om de eigenschappen aan te passen. Kies de Selecteer-knop en selecteer master_pagina uit de lijst. Klik OK om terug te keren naar de pagina.
Merk op dat de navigatiebalk van de master_pagina nu een onderdeel is geworden van de index pagina. Wanneer we nu terug gaan naar de master_pagina om deze aan te passen, zullen we zien dat ook deze wijzigingen automatisch worden doorgevoerd in de index pagina. Uiteraard geldt dit niet alleen voor navigatiebalken, alle elementen kunnen onderdeel zijn van een master pagina.

Opmerkingen:
Plaats alle objecten op de master pagina links/aan de bovenkant, zodat er geen 'witte' randen zijn.

Indien de master_pagina alleen voor toepassing in een master pagina object wordt gebruikt en niet als op zichzelf staande pagina, dan is het mogelijk de optie 'Deze pagina niet publiceren' optie in Pagina eigenschappen te gebruiken, zodat de pagina niet wordt gepubliceerd bij het publiceren van de gehele website.

In tegenstelling tot inline frames, worden bij het Master Pagina object alle objecten van die pagina ingevoegd in de huidige pagina alsof ze echt onderdeel zijn van deze pagina. Ze moeten echter in de master pagina worden aangepast.

*** Belangrijk ***
De ID eigenschap van een object moet uniek zijn binnen de pagina. Normaal gesproken geeft Web Builder ieder object automatisch een uniek ID. Maar als één of meerdere master pagina's worden gebruikt binnen de pagina dan kunnen er dubbele IDs ontstaan, omdat de software een master pagina niet kan onderscheiden van een 'normale' pagina.
Via de 'Properties Inspector' (rechts onderin) is het mogelik deze ID aan te passen. Het is aan te raden objecten op een master pagina bijvoorbeeld een prefix MasterPage_Text1 te geven. Dit zorgt ervoor dat de ID altijd uniek is.


Gerelateerde artikelen:
Gebruik maken van Inline Frames
Master frames
Ben je een geregistreerde gebruiker van WYSIWYG Web Builder 14 ?   Koop WYSIWYG Web Builder 15 dan NU voor een gereduceerde prijs!